508 Resource Limit Is Reached

Resource Limit Is Reached

The website is temporarily unable to service your request as it exceeded resource limit. Please try again later.

Купала Янка - Тарасова Доля (На Белорусском Языке)



ЯНКА КУПАЛА
ТАРАСОВА ДОЛЯ
Памяцi
Тараса Шаўчэнкi
I
Ходзiць гоман по Ўкраiне
У святочных шатах...
Гаманiць Дняпро са стэпам
Аб вялiкiм святу.
Тую долю, што калiсьцi
Тарас напрарочыў, -
Тую долю чуюць вушы,
Бачаць ясны вочы.
Тая воля, на якую
Тарас спадзяваўся,
Загуляла ў буйным стэпе,
Сонцам абвiлася.
Тое шчасце, аб якiм так
Тарас вечна марыў,
У народзе на свабодзе
З Крамля гаспадарыць.
Добрым словам памiнае
Вялiкага сына
Украiна маладая,
Вольная Ўкраiна.
II
Як раджала яго мацi, -
Не свяцiлi зоры,
Зубы скалiла няволя,
Хахатала гора.
Песень радасных, вясёлых
Над яго калыскай
Не спявалi маладухi
Нi здалёк, нi зблiзку,
А як вырас, як падняўся,
На свае стаў ногi,
Следам - паншчына, батрацтва,
Панскiя парогi.
Крукам гнуўся перад панам,
Уздыхаў нясмела,
Катавалi батагамi
Юнацкае цела.
Энгельгарты, Энгельгарты!
Ўжо вам не паўстацi, -
Адамсцiла Украiна
За дзяцей i мацi.
III
А было ў тыя часiны
Цёмна, бы ў магiле,
Людзi гiнулi, як мухi,
Цi, як здань, блудзiлi.
Нi святла таго, нi ўсмешкi
Хоць бы на хвiлiну, -
Ночка хутала Ўкраiну,
Цi ж толькi Ўкраiну?!
I скрыпелi, i бразджэлi
Ланцугi наўкола,
Панства людам гандлявала,
Як нямой жывёлай.
Прадавала i мяняла,
Ў карты прайгравала,
Крывi, слёзам канца-меры
Бядняцтва не знала.
Гэткай катаргi i мукi
Пяром не апiшаш.
Прамiнула. Толькi думку
Успамiн калыша.
IV
Нарадзiўся на свет белы
I Тарас у путах,
А нялёгка, ой, браточкi,
Змалку быць закутым!
Я таксама нарадзiўся
Ў ланцугах пад царам.
Спапялiў бы ту часiну,
Каб я мог, пажарам!
Прайшлi годы. Тарас вырас,
Як таполя ў полi.
Выкуплялi добры людзi
Тараса з няволi.
Як браў грошы пан вяльможны
Рукою паганай,
Кроў блiшчэла на дукатах,
Кроў людзей скаваных.
Кроў скаваных бацькi, мацi,
Скованага сына,
Кроў блiшчэла на дукатах
Скутае Ўкраiны.
V
Па гасцiнцы беларускiм,
Ў Пецярбург з Варшавы,
За карэтаю за панскай
Пхнецца хлопец жвавы.
Гэта йдзе Тарас-нявольнiк,
Служка ясне-пана,
Пан у золаце. Ён бедны,
Босы, абарваны.
Беларускiя бярозы
Абапал гасцiнца
Калыхалi думкi шумам
Хлапчуку-ўкраiнцу.
Бор шумеў яму над вухам,
Булькалi крынiцы,-
Маладому, дасцiпному
Было чым дзiвiцца.
Бачыў ўбогiя хацiны,
Крытыя саломай,
Людзей бачыў паднявольных,
Што i ў сябе дома.
VI
Чаму ў сэрцы беларускiм
Песня Тарасова
Адгукнулася, запела
Зразумелым словам?
Чаму вецер з Украiны
З думкаю крылатай
Далятаў да Беларусi
I шумеў над хатай?
Бо йшла доля беларуса
З доляй украiнца
Адналькова - ў поце, ў слёзах,
Церневым гасцiнцам.
Бо згiналi адналькова,
Змалку да сканання,
Шыi ў ёрмах i чакалi
Яснага свiтання.
Як жылося, як вялося,
Як марнелi сiлы,
Таму сведкай там i тутка
Курганы, магiлы.
VII
Пакахаў Тарас дзяўчынку
У дзяцiнстве, рана,
I да самае да смерцi
Не забыў Аксаны.
Разам пасвiлi чужыя
Свiннi ды авечкi,
Разам бегалi ўдагонку
Босыя да рэчкi.
Колькi выснiлi абое,
Думак нагадалi, -
Гэта знае стэп шырокi
Ды Дняпровы хвалi.
Сэрца меў Тарас такое,
Што любiць умела,
Вочы меў, што ўмелi плакаць
Па мiлай век цэлы.
Тараса пагнаў з сабой пан
З роднае краiны,
А Аксана шукаць хлеба
Пабрылы ў чужыну.
VIII
Хто б падумаў, здагадаўся,
Што ў такiх аковах
Быў Тарас багаты скарбам,
Скарбам адмысловым.
Нi цары, нi iхнi слугi,
Нi паны, нi каты
Не маглi забраць, украсцi
Гэты скарб багаты.
А была яго багаццем,
Скарбам небывалам,
Была песня, што з-пад сэрца
На свет вылятала.
Не танула песня ў моры,
Ў агнi не гарэла,
Закаваць не мог у путы
Сатрап азвяр



Назад


508 Resource Limit Is Reached

Resource Limit Is Reached

The website is temporarily unable to service your request as it exceeded resource limit. Please try again later.